Stucwerk kan stof en lawaai veroorzaken. We minimaliseren overlast door beschermende afdekkingen te gebruiken en waar mogelijk stofafzuiging in te zetten. Communicatie over de planning helpt bewoners om zich voor te bereiden op de meest ingrijpende fasen van het werk.